top of page

PIELISEN BIO OY INVESTOI 6 MILJOONAA EUROA LIEKSAN BIOKAASULAITOKSEEN

Janne Ekholm

15. toukok. 2023

”Oma biokaasulaitos on alueen yrityksille merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailuetu”

”Oma biokaasulaitos on alueen yrityksille merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailuetu”


Pielisen Bion perustajia ovat Lieksassa toimivat yritykset Lieksan Laatuherkku Oy, Porokylän Leipomo Oy, TKL Kuljetus Oy sekä yksityissijoittaja Timo Väänänen. Laitoksen projektitoimituksesta vastaa lahtelainen One1 Oy. One1 on myös hankkeen suurin rahoittaja. Biokaasulaitos toteutetaan kaksilinjaisena. Suurin osa energiasta tuotetaan ”luomulinjalla”, jossa käsitellään maatalouden biomassoja, kuten lantaa, nurmea ja olkea. Toisella linjalla käsitellään Lieksan kaupungin jätevedenpuhdistamon lietteet ja muut haastavammat jakeet. Biokaasutuksen lopputuloksena syntyy energiaa ja pääosin luomukelpoista lannoitetta.


Biokaasulaitos tuottaa energiaa myös liikennekäyttöön. Laitoksen yhteyteen tulee tankkausasema paineistetulle biokaasulle ja mahdollisesti myös nesteytetylle kaasulle. Nesteytetyn kaasun jakelun mahdollistaa One1 hallinnoima LNG – terminaali, joka on paikalla jo valmiina.


Näemme oman biokaasulaitoksen parhaana keinona siirtyä uusiutuvaan energiaan ja vakaaseen energian hintaan, toteaa Pielisen Bion hallituksen puheenjohtaja, Lieksan Laatuherkut Oy:n toimitusjohtaja Teijo Lyytinen.


Porokylän Leipomon kolmas leipomoyksikkö on valmistumassa biokaasulaitoksen läheisyyteen kuluvan vuoden aikana. Leipomo tulee käyttämään kaasua esimerkiksi uunien lämmitykseen. Leipomon ja biokaasulaitoksen synergiaetu on vahva: leipomo on biokaasun suurin käyttäjä ja samaan aikaan Porokylä toimittaa laitokselle myös omia biojätteitään. Jatkossa leipomon pakkaamatonta biojätettä ei tarvitse kuljettaa enää Kuopioon, vaan se voidaan käyttää hyödyksi lähellä, Porokylän Leipomon toimitusjohtaja Erik Kärki valottaa.


Uuden liiketoiminnan mahdollistaja

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen on tyytyväinen uuden, kiertotaloutta edistävän yrityksen syntymiseen Lieksaan.

Yritys edistää kiertotalouden kehittymistä alueella ja luo täysin uutta liiketoimintaa ekologisesti kestävällä tavalla. Alueellinen yritysverkosto niin yrityksen taustalla kuin yrityksen tulevissa toiminnoissa on merkittävä. Panostuksesta vihreään siirtymään tulevat hyötymään laajasti monet eri toimijat, Määttänen arvioi.


Jo nyt myös Lieksan vesihuoltoliikelaitos on tehnyt esisopimuksen jätevesilietteen toimittamisesta rakennettavalle biokaasulaitokselle. Määttäsen mukaan jätevesilietteen hyödyntäminen biokaasulaitoksessa on parempi vaihtoehto, kuin lietteen kompostoiminen Hevosvaaran alueelle.


Investointi tukee vihreää siirtymää edesauttaen ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteutumista. Lieksan kaupunki on mukana Hiilineutraali Suomi -verkostossa ja tämä toimenpide edistää kaupungin päästövähennystavoitteita.


Pielisen Bion osakas ja Pohjois-Karjalan maakunnan kehittäjänäkin palkittu Timo Väänänen näkee biokaasulaitoksen äärimmäisen tärkeänä alueen elinkeinoelämälle.


Oma biokaasulaitos on alueen yrityksille merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailuetu.


”Suurin panostuksemme”

Lahden ja Porin energiayhtiöiden omistama One1 Oy on energiapalvelumarkkinoiden kasvuyritys. Yhteistyö Pielisen Bion kanssa on meidän suurin panostuksemme matkalla markkinajohtajaksi tämän kokoluokan biokaasulaitos ekosysteemien toteutuksissa, kertoo liiketoimintajohtaja Mika Kallio One1 Oy:stä.


Biokaasulaitoksen maanrakennustyöt ovat jo käynnissä. Reaktoreiden valutyöt on tarkoitus tehdä toukokuussa.


Kunnianhimoisena tavoitteena on saada biokaasun tuotanto käyntiin jo ennen vuoden 2024 alkua.

Pielisen Bion laitostoimittaja on Suomen johtava teollisuutta palveleva biokaasulaitosten valmistaja Sauter Biogas Finland. Pielisen Bion projektin myötä otamme nyt kokonaan uuden askeleen lähtemällä mukaan itse laitosinvestointiin. Vahvan sitoutumisen ansiosta voimme tarjota teknisen tuen läpi laitoksen pitkän elinkaaren, valottaa Sauter Biogas Finlandin toimitusjohtaja Jyrki Paananen.


Biokaasulaitosprojektin paikallisesta eteenpäinviemisestä on vastannut Jarmo Yletyinen. Hän on tehnyt pitkän työuran meriteollisuuden rakentamisessa.Lisätietoja:

Biokaasulaitos: hankepäällikkö

Jarmo Yletyinen, p. 0400 469 439 jarmo.yletyinen@live.com


Media: viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö

Laura Hyvärinen, Porokylän Leipomo Oy, p. 050 4098 122 laura.hyvarinen@porokylanleipomo.fi


bottom of page